Cross stitch knitting/ Korssting strikk

DSC00067Do you feel the urge to learn something new? Then maybe cross stitch knitting is just the thing for you.

Cross stitch knitting is not a fast way to knit and therefore it is perfect for smaller projects. I have experimented with smartphone cosies and Kindle covers.

The fabric created using cross stitch knitting is a dens one that is perfect for projects like covers, potholders and cosies. It is slightly less elastic than your ordinary sockinette stitches.

Below you find how to work the cross stitch stitch.

Hvis du har lyst til å utvide spekteret av strikketekniker kan jeg anbefale korssting strikk. Det er en litt mer tidkrevende teknikk en vanlig strikk, og derfor passer det best på små projekter. Jeg har prøved meg litt fram og laget trekk til mobilteleforn og lesebrett. Korsstingstrikk gir et litt tettere og fastere stoff enn vanlig strikk. Derfor egner korstingstrikk seg godt til forskjellige trekk og til grytekluter.

Teknikken er beskrevet under.

DSC00069

How to:

Cast on an even number of stitches.

Row 1 (wrong side): P1, *purl the second stitch on the needle and leave on, purl the first stitch on the needle, slide both stitches off the needle*, P1

Row 2 (right side): *pass the right-hand needle behind the first stitch to knit the second stitch on the needle and leave on, knit the first stitch “in the usual way,” slip both stitches off the needle*

Cast off as with ordinary knitting, but do it a bit tighter than you normally would.

Korsstingstrikk:

Antall masker du legger opp må være partall.

Omgang 1: (vrangen): 1vr, *strikk den andre masken på pinnen vrang, og la den sitte på pinnen. Strikk den første masken på pinnen og ta begge maskene av pinnen samtidig*, 1vr

Omgang 2 (retten): *før den venstre pinnen bak den første masken for å strike den andre masken på pinnen rett, la sitte på pinnen. Strikk den første masken vanlig og ta begge maskene av pinnen samtidig*

Fell av i vanlig strikk, litt strammere enn du ville gjort på et klesplagg.

The patter for the Kindle cover can be bought here. It is available in English and Norwegian. It costs USD 2.50.

Liten utenpåOppskriften på lesebrettrekket på norsk kan kjøpes her. Det koster ca 16 kr.

This entry was posted in Uncategorized by eline. Bookmark the permalink.

About eline

Hello! I am Eline and I love to make things, preferably in wool. I need to have a place for creativity in my life. Sometimes I have a lot of time for creativity and then I have time to write knitting books and design many patterns - other times I have less time and then I just make things for fun. I hope you will find inspiration to feed your own creativity here on my blog!

Leave a Reply